Seminář

Vážení kolegové, chovatelé ovcí a koz,

dovoluji si Vás pozvat na jedinečný seminář pořádaný na naší farmě - Kozí farmě Krmelín. Tento seminář je pátým v pořadí, a nyní se k nám po třech letech vrací Emiel van Haaren (Capriscope, Holandsko). Emiel patří mezi absolutní světovou špičku v oboru chovu mléčných koz. Z jeho návštěvy v roce 2015 čerpáme ještě dnes.

V rámci semináře otevřeme několik témat, které mají všechny směřovat k jednomu cíli - zvýšení profitu z chovu mléčných koz. Na zavedené farmě s uzavřeným obratem stáda existuje vždy spousta možností, jak chovatelské postupy a řízení stáda zdokonalit, tak abychom dosáhli většího zisku. Poučme se tedy od Holanďanů - mistrů v produktivitě živočišné výroby.

Více informací naleznete v pozvánce.

Těším se na společné setkání, přeji hezký den,

MVDr. Lukáš Hlubek

Seminář podpořen v rámci PRV Operace 1.2.1 Informační akce, prioritní oblast 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh