Preventivní programy

Za preventivní a vakcinační programy můžeme obecně označit všechny postupy a plány které vedou k ozdravení chovu a udržení plného produkčního zdraví. Je zde několik rovin které vyžadují dlouhodobý preventivní přístup.

  1. Hromadná infekční onemocnění – tímto rozumíme především IBR, BVD a Paratuberkulózu. IBR je řešen vrámci národního ozravovacího programu a měl by tedy mít na všech farmách stejnou metodiku. Možná bude tento ozdravovací program i přes všechny nedostatky nakonec úspěšný a kvanta práce a vynaložených prostředků nevyjdou vniveč. Tomu chceme všichni věřit. Řešení problematiky BVD je však už na svobodném rozhodnutí každého chovatele a my máme všechny farmy již ozdravené nebo v určité fázi ozdravování. Ovšem diskuse o diagnostice či řešení paratuberkulózy v každém podezřelém chovu je velice delikátní otázkou. Podle screeningu VÚVeL je v ČR paratuberkulózou infikováno 60 – 70% chovů. Pokud bychom měli respektovat metodiku Státní veterinární správy pak doufejme, že ji nikdy v našem chovu neprokážeme.
  2. Respiratorní komplex skotu – každý chovatel zná deprimující epizody „chřipky“ při odchovu svých telat. K této problematice je třeba přistupovat v poloze chovatelské a veterinární. Z hlediska chovatelského je nutné neustále připomínat chovateli správnou technologii ustájení a metodiku odchovu telat. Jedná se často o nejvíce podceňovanou kategorii skotu. Z hlediska veterinárního je to pak správný vakcinační program autogenní nebo komerční vakcínou a také schéma případných medikací. Vždy je nutné kombinovat správnou úroveň kolostrální a postvakcinační imunity.
  3. Antimastitidní programy – nezapomínejme, že zasušování krav je typickým příkladem preventivního programu, a není vhodné je bagatelizovat na úroveň nezajímavého rutinního úkonu. Stálé dozorování nad účinností a správným provedením zasušování je nezbytné. I u zasušování je nezbytný pokrok. Je třeba vyhledávat problematické a somatické krávy a volit pro ně jiný přístup než pro zbytek stáda. Zároveň nesmíme podceňovat mastitidy po otelení u jalovic. V chovatelsky vyspělých zemích se v období stání nasucho antibiotiky opravdu nešetří. Nemyslím si, že můžeme kopírovat vše jako dokonalý návod, ale jasné je, že se zasušeným zvířatům málo věnujeme!!!
  4. Další preventivní programy – pravidelný paznehtářský servis je pochopitelně prevencí kulhání stáda, dále medikace vitamíny, stopovými prvky, odčervování, likvidace zevních parazitů, much, atd. Závěrem – investujme do prevence, ne do kurativy!!!