Chovy masného skotu

Je pochopitelné, že v rámci chovu masného skotu je úloha vet. lékaře zcela jiná než na mléčných farmách. Velmi důležité je zde vždy období telení, kdy je fungující pohotovostní služba první podmínkou úspěchu. Císařské řezy a další podobné kratochvíle na sebe nikdy nenechají dlouho čekat. V průběhu pastevní sezóny o masných stádech ani nevíme, téměř jediným potřebným servisem je manipulace se zvířaty v rámci zdravotních zkoušek. Naše firma vlastní kompletní Coral system včetně naháněcích uliček a fixačních klecí. Tento jsme schopni instalovat prakticky kdekoliv. Při manipulaci se stádem v Coral systému je možné provést odběry krví, vakcinace, ošetření končetin, odrohování, odčervení, značení krav atd. Oblastí související s masnými stády je servis na odchovně plemenných býků Grygov. Zde je už každý býk ošetřován individuálně, monitoring zdravotního stavu, přírustků, kondice a vývoje býka je zde poměrně intenzivní.