Choroby končetin

Choroby končetin a vůbec míra kulhavosti stáda dnes přímo rozhodují o užitkovosti a ekonomické výkonnosti celého stáda. Většina farmářů dnes již má uspokojivě řešenou problematiku výživy, rekonstuované stájové technologie a dojírny a v tom okamžiku jsou končetiny rozhodující veličinou v celé ekonomice. Jedná se zejména o následné efekty kulhavosti stáda, tj. pokles užitkovosti, snížené zabřezávání, počet nutných porážek, trávicí poruchy, dislokace slezu a náklady na léčbu.

 

Tato problematika je pro nás klíčová a farmáři dnes již ví, že řešení problematiky končetin je pro ně jednou z nejpotřebnějších funkcí vet. lékaře a přináší přímý a rychlý finanční efekt je-li prováděno správně.

V naší praxi je ošetření končetin vždy řízeno vet. lékařem, je dohodnuta strategie řešení kulhavosti, četnost ošetření zvířat ve fixačních klecích, četnost koupání končetin a technika úpravy paznehtů. Následně přijíždějí na běžná ošetření naši specializovaní paznehtáři a provádějí úpravu paznehtů, jednodušší ošetření a převazy. Vet. lékař vše dozoruje, provádí náročnější ošetření, amputace prstu a rozhoduje o technice ošetření na každé farmě. Takto lze při déledobé spolupráci řešit i katastrofální, zanedbané chovy (z hlediska kulhavosti).