Chovy mléčného skotu

Veterinární péče v chovech zejména mléčného skotu tvoří zásadní náplň naší práce a je spolu s medicínou koní oborem a něž je kladen hlavní důraz z hlediska odborného růstu. Základní myšlenkou je poskytovat každému chovateli individuální servis pro jeho farmu, obvykle je totožný problém na každé farmě řešen jinak. Také identifikace konkrétních služeb, které právě daný farmář potřebuje je základní. Většinou se jedná zejména o komplexní řešení problematiky chorob končetin, mastitid, řešení dislokací slezu, strategie tvorby zdravého stáda. Samozřejmě klíčové jsou pohotovostní služby, jejich rychlost a efektivita. Trvalá pohotovostní služba je nepostradatelná.

Se stálými zákazníky spolupracujeme na základě paušálních plateb za veterinární péči. Tato forma spolupráce přímo finančně motivuje veterinárního lékaře k aktivní tvorbě zdravého stáda, kde bude mít méně práce. Pro chovatele tento systém přináší záruku nepřetržitého servisu, stejný zájem na tvorbě zdravého stáda s vyšší užitkovostí a tedy finanční profit. Umožňuje oběma stranám nezabývat se myšlenkami na zbytečná ošetření, či nefunkční pohotovost.