Mastitidy

Mastitidy jsou specifickou oblastí veterinární péče. Mají naprosto přímý vliv na ekonomiku produkce mléka a k jejich zvládnutí je nejvíce třeba spolupráce chovatele a ošetřovatelů. Více než kurativa je zde zapotřebí školení pracovníků a dozor nad režimem dojení včetně stájové prevence a hygieny. Samotné řešení mastitid vyžaduje detailní znalost konkrétních původců, jejich citlivosti na antibiotika a příčiny vzniku mastitid. Následné kurativní postupy a výběr antibiotik jsou pak již nasnadě. Znalost jednotlivých epizod mastitid a průběh jejich řešení na více farmách je zde velkou výhodou. Našim farmářům vždy nabízíme zkušenosti z jiných srovnatelných farem a individuální přístup.