Výživa skotu

Výživa skotu je nejčastěji skloňovaným „kouzelným“ slovíčkem každého pokročilého farmáře. Je samozřejmé, že správně vedené výživářské poradenství a krmivářský režim přímo rozhoduje o úspěchu či neúspěchu dané farmy. V současné době je zvykem oddělit od sebe výživářské a veterinární poradenství. Obě činnosti jsou natolik náročné, že zvládnutí obojího na špičkové úrovni je nesnadný úkol. Je zde však jedna zásadní úloha vet. lékaře která je u nás vždy akcentována. Jedná se o neustálý dozor veterináře nad projevy různých výkyvů ve složení či kvalitě krmné dávky. Vet. lékař musí vždy jako jeden z prvních tyto dysbalance rozpoznat a upozornit na ně. Pouze fungující spolupráce veterináře a výživáře umožňuje rychle, efektivně a správně řešit veškeré výkyvy ve výživě mléčných stád skotu. Proto dohlížíme na kvalitu kmiva a jeho založení na koryto, provádíme stájové i laboratorní metabolické testy, diagnostiku laminitid, ovariálních cyst, acidobazických a minerálních dysbalancí, ketóz a dalších onemocnění se souvztažností k výživě.