Dislokace slezu

Dislokace slezu je akutní příhoda břišní, která má přímý vztah k užitkovosti. U stád s vysokou užitkovostí je i při ideální technologii chovu jejich četnost vyšší. Účinné a rychlé řešení dislokací bude stále více nabývat na významu a bereme jej jako naprosto rutinní zákrok, který většinou nejen zachrání zvířeti život ale také jej poměrně rychle vrací na předchozí úroveň užitkovosti. Dislokace slezu často postihují nejcennější dojnice (s vysokou užitkovostí) a můžeme tedy tímto zákrokem vydělat farmáři nemalé prostředky. Rozlišujeme pravostrannou a levostrannou dislokaci slezu, v závilosti na tom na kterou stranu seze své normální polohy slez posunuje. Pravostranná dislokace je méně častá, je to však záležitost perakutní, řešitelná pouze chirurgicky. Poškození celkového zdravotního stavu je zde velmi rychlé a těžké. Levostranná dislokace je nepoměrně častější a její řešení je dvojí. Poprvé ji vždy řešíme perkutánní fixací kolíčky po předchozí repozici slezu do normální polohy. Tato metoda je velmi efektivní, většina zvířat se vrací brzy na normální užitkovost. Významnou roli hraje včasnost provedení fixace, čím déle zvíře přežívá s dislokací tím horší je jeho stav a vyšší poškození jater. V případě recidivy po kolíčkové metodě provádíme laparotomii z leva nebo zprava a fixaci slezu po laparotomické repozici.